Zaštita podataka

  1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca svojih proizvoda. Prodavatelj će s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) (2016/679) te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima i zakonskim odredbama. Poduzimamo sve potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s pozitivnim propisima

Prilikom kupovine proizvoda Kupac u obrazac za kupnju dobrovoljno unosi svoje osobne podatke. U tom slučaju Kupac također pristaje na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web-stranica.

1.2. Sigurnost osobnih podataka

Poduzimamo sve potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost Vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Koristimo tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove web stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima web stranice, koristimo industrijske standardne zaštitne mjere, firewall i zaštitu lozinkom. Ipak, posjetitelj web stranice dužan se pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Posjetitelj web stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

1.3. Prikupljanje, obrada i korištenje, te zaštita osobnih podataka

1.3.1. Osobni podaci korisnika web stranice

Korisnik odabirom opcije „Registracija za newsletter“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web-stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

  • Suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
  • Potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  • Suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi;
  • Davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja u svrhu rješavanja Vašeg predmeta.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i istiniti.

Ukoliko Korisnici zatraže izmjenu ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranici.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamče da su isti potpuni, istiniti i točni.

Načini prikupljanja osobnih podataka: izravno od korisnika putem e-maila, putem obrasca za registraciju za newsletter, putem obrasca za kupnju.

Podaci koje dobivamo od Korisnika: ime i prezime, adresa, kontakt broj telefona, personalizirana adresa elektroničke pošte, broj računa.

Osobne podatke Korisnika možemo koristiti za odgovaranje na postavljene upite i za izvršavanje radnje zahtijevane upitom (na pr. izdavanje računa temeljem postavljene narudžbe/kupnje).

Vrijeme čuvanja osobnih podataka je vrijeme potrebno da bi se udovoljilo zahtjevu Korisnika odnosno da se realiziraju namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni. Sve osobne podatke koje obrađujemo na osnovi zakona, čuvamo u okviru zakonski određenog razdoblja odnosno u vremenskom razdoblju potrebnom za izvršenje svih obveza iz ugovornog odnosa. Osobne podatke koje obrađujemo na osnovi privole pojedinca, čuvamo do povlačenja privole. Ukoliko je prestala svrha obrade prikupljene podatke brišemo prije povlačenja privole. Sve osobne podatke koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa čuvamo samo dok postoji svrha obrade tih osobnih podataka.

1.3.2. Osobni podaci fizičkih osoba prikupljenih unutar poslovnih odnosa

Način prikupljanja osobnih podataka: izravno od fizičke osobe, neizravno iz sudskog registra ili s web stranice poslovnog partnera.

Podaci koje dobivamo od poslovnih partnera: ime i prezime, broj službenog telefona/mobitela, personalizirana adresa elektroničke pošte koja se koristi u profesionalne svrhe, broj poslovnog računa, OIB, adresa.

Osobne podatke poslovnih partnera možemo koristiti u svrhu poslovne komunikacije, izvršavanja ugovornih obveza, izravne promidžbe.

Vrijeme čuvanja je od početka suradnje do vremena kad prestaje potreba čuvanja, odnosno po prestanku poslovnog odnosa ili po isteku zakonskog roka za podatke koji se čuvaju na temelju zakona.

Pravni temelj prikupljanja i obrade je legitimni interes i izvršenje ugovorne obveze.

1.3.3. Pravo ograničenja obrade

Svaki Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati. Odnosi se na ograničene okolnosti koje su propisane Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i popisane u nastavku:

  • Ispitanik (tj. Vi) osporava točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • Obrada je nezakonita i ispitanik (tj. Vi) se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • Voditelju obrade osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih ispitanik zahtijeva radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
  • Ispitanik (tj. Vi) uložio je prigovor na obradu na temelju legitimnih interesa voditelja obrade očekujući potvrdu o tome nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade razloge ispitanika.

1.4. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika web stranice štite se sukladno zakonskim propisima. Prodavatelj ih neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim stranama. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršenju usluga i ugovor o povjerljivosti i osiguranju sigurnosti od bilo kakvih ugroza. Ugovorni partneri s kojima surađujemo su na primjer tvrtke odgovorne za realizaciju isporuke Vaše narudžbe. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu/nadopunu i brisanje netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka, HEMP HOUSE j.d.o.o., Ulica kralja Tomislava 5, 40000 Čakovec.

1.5. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

1.6. Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena čim prije, ukoliko je to moguće.

1.7. Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne garantira da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko do pogreške dođe, molimo Vas da nam je prijavite, kako bismo je čim prije otklonili i napravili zaštitu podataka.

1.8. Cookies

Ova internetska stranica koristi kolačiće.

Kolačići su informacije spremljene na Vaše računalo, mobitel ili tablet u trenutku pregledavanja internetske stranice koju posjećujete. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje internetske stranice budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu te ih pri ponovnom pokretanju te iste stranice ponovno aktiviraju.

Kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Kolačići ne mogu pristupiti Vašim datotekama ako im Vi to niste omogućili. U postavkama izabranog internetskog preglednika možete odabrati mogućnost odobravanja ili odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. Web stranica nema mogućnosti pristupa informacijama koje niste dali pa stoga ne može pristupiti datotekama na Vašem računalu.

S internetske stranice koju pregledavate dolaze kolačići od prve strane (privremeni i stalni) te Vam je olakšano korištenje pri svakom ponovnom posjetu toj internetskoj stranici. Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koja se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate.

Privremeni kolačići uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja preglednika u kojem ste pregledavali neku internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Stalni kolačići ostaju na Vašem računalu određeno vrijeme i nakon napuštanja određene web stranice. Pomoću ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje.

Onemogućavanje odnosno isključivanje kolačića može ograničiti funkcionalnost internetske stranice. U internetskom pregledniku možete podesiti postavke kolačića pa upotrebu kolačića možete dopustiti u pojedinim slučajevima.

1.9. Mjerenje posjećenosti

U svrhu mjerenja posjećenosti ova internet stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/

Hemp House CBD Logo

Molimo potvrdite da ste punoljetni klikom na "Imam 18+" ili ukoliko niste, kliknite na izlaz.