Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Internet stranicu www.hemphousecbd.eu  možete koristiti bez ikakvih naknada za korištenje prema niže navedenim Uvjeti korištenja.

Prije korištenja web stranice molimo Vas da pažljivo pročitate Uvjeti korištenja usluge online kupovine a u svrhu ostvarivanja kupovine oglašenih proizvoda ili dobivanja informacija o proizvodima. Prodavatelj Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a vezano na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.hemphousecbd.eu i online kupnje.

Prodavatelj poziva Korisnike da se prije korištenja internet stranice upoznaju s Uvjetima korištenja u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem online kupovini ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima korištenja te da su s njima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima korištenja, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste internet stranicu www.hemphousecbd.eu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o proizvodima ili u bilo koju drugu svrhu.

Hemp House j.d.o.o. poštuje privatnost svakog Korisnika ove stranice i zaštita Vaših osobnih podataka nam je važna. Sve osobne podatke Prodavatelj tretira kao povjerljive informacije te provodi zaštitu osobnih podataka sukladno zakonskim odredbama u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te postupku obrade i zaštite podataka. Stranicu je moguće koristiti i bez ostavljanja osobnih podataka.

Uvid u podatke koje Korisnik unese putem kontakt obrasca imaju samo djelatnici Hemp House j.d.o.o.. Podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama bez Vašeg pristanka odnosno odobrenja.

Veze na druge web stranice

Naša web stranica može sadržavati veze na druge web stranice. Kada napustite našu web stranicu putem bilo kojeg od linkova, imajte na umu da nemamo kontrolu nad drugim web stranicama. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za zaštitu podataka koje možete prenijeti prilikom posjeta tim web stranicama. Pravila o privatnosti se ne odnose na web stranice drugih pružatelja usluga.
Ako putem kontakt obrasca korisnik unese osobne podatke, podaci će se koristiti samo u svrhu eventualnog ostvarivanja kontakta, dok će se ostali podaci brisati.

 1. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Svi podaci na ovoj web stranici prikazani su u informativne svrhe. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima korištenja nalazi se u nastavku.

Pojmovi

Prodavatelj: trgovačko društvo Hemp House j.d.o.o. Čakovec, Ulica kralja Tomislava 5, HR – 40000, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 5263883, osobni identifikacijski broj (OIB): 37979445225, IBAN: HR422402006110974589 kod Erste&Steiermarkische banke d.d. Zagreb, www.hemphousecbd.eu – internet stranica u vlasništvu Prodavatelja;

Posjetitelj: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.hemphousecbd.eu te slobodno razgledava ponudu proizvoda na istoj bez prethodne registracije;

Kupac: fizička osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod;

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica

Korisnički podaci – cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.

Korištenje www.hemphousecbd.eu: pristup stranici www.hemphousecbd.eu radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju internet kupnje;

Online kupnja: ostvarivanje kupovine proizvoda putem www.hemphousecbd.eu;

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama;

Prihvaćena ponuda je ona ponuda na temelju koje je izvršena uplata;

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.hemphousecbd.eu, a koje je moguće kupiti putem online kupnje;

Sadržaj uključuje podatke o Prodavatelju; informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju; informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore; sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima; sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti.

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Kupcu, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Svaki Korisnik koji pristupa internet stranici www.hemphousecbd.eu obvezuje se poštivati Opće uvjete.

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda. Odnosno kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

Ovi Opći uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s važećim zakonskim propisima te zajedno s podacima objavljenima na internet stranici www.hemphousecbd.eu predstavljaju predugovornu obavijest. Korištenjem www.hemphousecbd.eu smatra se da je Korisnik upoznat ovim općim uvjetima korištenja te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva eventualno sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

 1. OGRANIČENJA KORIŠTENJA INTERNET STRANICE – uvjeti korištenja

Obveze Korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće Koristiti internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji se protivi propisima, te da neće na internet stranicu Prodavatelja unositi ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, te da neće mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke.

Podaci i informacije

Zabranjuje se distribucija, reprodukcija ili bilo koji drugi način korištenja podataka i informacija objavljenih na internet stranici Prodavatelja u komercijalne svrhe.

Korisniku se dozvoljava korištenje sadržaja internet stranice u smislu pregledavanja za osobne potrebe te se iste ne smije koristiti ni na koji drugi način.

Korisnici mogu, na za to određenim mjestima, postaviti komentare i osvrte, ali Prodavatelj zadržava pravo provjeravanja i uklanjanja tih sadržaja ukoliko ocjeni da su nezakoniti, neprimjereni, pogrdni i prijeteće prirode. Prodavatelj ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici.

Fotografije proizvoda prikazane na www.hemphousecbd.eu su simbolične, ilustrativne su prirode i ne moraju uvijek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda. Fotografije ne jamče svojstva proizvoda.

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, stava, savjeta, ili izjave objavljene na www.hemphousecbd.eu od strane Korisnika ili treće osobe. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem www.hemphousecbd.eu. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu točnosti, kvalitete, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja dostupnog na www.hemphousecbd.eu.

 1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – uvjeti korištenja

3.1.Korištenje

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem Internet stranice ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice. Za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice.

3.2.Uređaji

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima kojima Korisnici pristupaju na www.hemphousecbd.eu i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.hemphousecbd.eu ukoliko je ista nastala uslijed računalnih virusa, protupravnih radnji trećih osoba i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

3.3. Troškovi korištenja

Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge nastale troškove, kao niti za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje.

3.4. Izmjena Općih uvjeta

Prodavatelj može bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.hemphousecbd.eu. Prodavatelj će sve promjene javno objaviti na www.hemphousecbd.eu, a Korisnici su obavezni prilikom svake posjete internet stranice pregledati sadržaj iste. U suprotnom je Prodavatelj oslobođen bilo kakve odgovornosti.

3.5. Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

3.6. Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja www.hemphousecbd.eu internet stranice, Korisnici su obvezni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom registracije prije prve kupnje. U suprotnom Prodavatelj ima pravo takvom Korisniku uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje nudi.

3.7. Pravo podnošenja pritužbe

Ukoliko smatrate da su na bilo koji način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

3.8. Značajke proizvoda

Proizvodi na www.hemphousecbd.eu nisu namijenjeni za konzumaciju te je isto navedeno u opisu proizvoda. Proizvodi služe kao suvenir, kao kolekcionarski primjerak ili su kozmetički proizvodi. Zakonski se ograđujemo od bilo kakvih dijagnoza, propisivanja i doziranja. Za navedeno molimo da se obratite liječniku.

Znanstvenici diljem svijeta istražuju dobrobiti CBD-a, no tijekom korištenja ljudi osjećaju razliku.

 1. ONLINE KUPOVINA – uvjeti korištenja

4.1. Informiranje Korisnika

Prodavatelj se obvezuje redovito održavati internet stranicu i davati Posjetiteljima i Kupcima jasne i razumljive informacije o Proizvodima u ponudi. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora  obaviješten o glavnim karakteristikama robe, nazivu i sjedištu Prodavatelja, telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškova prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te Općim uvjetima korištenja.

 

4.2. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, zbog nastalih oštećenja ili bilo kojeg problema koji je nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupca.

4.3. Online kupovina

Kupovina

Nakon odabira željenog proizvoda za kupnju, Korisniku se nudi opis svakog pojedinog proizvoda gdje su navedeni svi potrebni detalji koji uključuju: naziv, opis, maloprodajnu cijenu s uključenim PDV-om, ukoliko nije drugačije određeno, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa istim, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.

Košarica

Nakon dodavanja jednog ili više odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „Košarica“ u gornjem desnom kutu stranice www.hemphousecbd.eu. Korisniku u tom trenutku biva prikazan cjelokupan sadržaj košarice. Ovdje se Kupcu nudi pregled kompletne narudžbe i Kupac može dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. Nakon procesa uređivanja sadržaja košarice, Korisnik odabire opciju „Ažuriraj“ kako bi spremio željene promjene. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „Sljedeći korak“ kako bi nastavio proces kupovine.

Dostava

Ovdje Korisnik unosi podatke za dostavu. Polja označena zvjezdicom * su obavezna. Prodavatelj obavlja dostavu putem renomiranih dostavnih službi. Nakon unošenja svih potrebnih podataka, Korisnik odabire opciju „Kupi“.

Plaćanje

Opis postoji u „Načini plaćanja“.

Konačni pregled

Ovdje Korisnik može pregledati sve unesene detalje o sadržaju svoje narudžbe odnosno košarice, ukupnoj vrijednosti, opcijama plaćanja, dostavi i slično, prije konačnog odobrenja. Ukoliko neki od podataka nije točno unesen, Korisnik se korištenjem opcije „BACK“ može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik uvjeri da su svi uneseni podaci točni odabire opciju „Kupi“. Ukoliko je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu će biti prikazana poruka „Narudžba uspješno zaprimljena“. Na e-mail adresu Korisnika Prodavatelj dostavlja e-mail s detaljima o narudžbi. Ukoliko je došlo do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

4.4. Nemogućnost isporuke

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda zbog trenutne ili trajne nedostupnosti, kontaktirat će kupca putem elektroničke pošte ili telefonski te ga o tome obavijestiti. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski. Svi ostali naručeni proizvodi Kupcu će biti isporučeni.

 1. CIJENE PROIZVODA – uvjeti korištenja

5.1. Cijene

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene izražene su u HRK – hrvatskim kunama. U cijene proizvoda vrijednosti iznad 400,00 kn uključeni su troškovi dostave dok se za proizvode vrijednosti manje od 400,00 kn dostava naplaćuje prema cjeniku dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

5.2. Kontrola cijena

Prilikom upisivanja cijena na Internet stranicu postoji mogućnost greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Prodavatelj se unaprijed ispričava svojim Kupcima ukoliko do takve situacije dođe te će ih obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

5.3. Izmjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.

5.4. Rasprodaje i akcijske prodaje

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

5.5. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima

Cijene i uvjeti plaćanja vrijede isključivo u trenutku narudžbe, dok akcijske ponude koje su u određenom razdoblju ponuđene na stranicama www.hemphousecbd.eu vrijede isključivo ukoliko Kupac u tom razdoblju izvrši narudžbu.

5.6. Popusti/Promocije/Kodovi za popust

 • Primjenjuje se pravilo da se popusti ne zbrajaju!
 • Ovo znači da se popusti ne mogu zbrajati s artiklima koji već imaju obračunati popust (proizvodi na akciji ili oni koji već imaju neki drugi popust obračunat).
 • Popusti se obračunavaju samo na one proizvode koji nisu na akcijskoj ponudi tj. nemaju obračunati već neki popust.

5.7. Izjava o konverziji – Conversion statement

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu Kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here.

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

 1. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA – uvjeti korištenja

6.1. Odabir načina plaćanja

Kupac odabire model plaćanja za naručene proizvode i dostavu prilikom ispunjavanja narudžbe.

Plaćanje proizvoda je moguće:

 • Plaćanjem po primitku pošiljke (pouzećem);
 • Plaćanjem po predračunu/bankovnim transferom;
 • Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom

U nastavku su detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja:

6.1.1. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke (pouzećem), robu Kupac plaća prilikom preuzimanja iste. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. Ukoliko Kupac nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Trošak dostave za narudžbu manju od 400,00 kuna se naplaćuje prema važećem cjeniku, dok je dostava za narudžbe iznad 400,00 kuna besplatna.

6.1.2. Plaćanje po predračunu/ponudi

Ukoliko Kupac odabere opciju plaćanja po predračunu/ponudi, u kupoprodajnom ugovoru prodavatelj navodi podatke o banci. Kupoprodajni ugovor se smatra ništetnim ukoliko Kupac ne izvrši uplatu u roku 7 dana od potvrde narudžbe i Prodavatelj nije u obvezi isporučiti proizvod i narudžba se otkazuje. Rezervacija robe kod ove opcije plaćanja je najdulje 7 dana od dana izdavanja predračuna.

U slučajevima bankovnih transfera iz zemalja koje nisu dio SEPA (jedinstvenog platnog prometa Europskog gospodarskog prostora), troškove dodatnih naknada za transfer snosi Kupac. Sve dodatne troškove (carina, mogućih analiza proizvoda, i drugo) snosi Kupac.

6.1.3. Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom

Ukoliko korisnik odabere plaćanje kreditnom karticom, na njegovu e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe i podaci o predautorizaciji narudžbe. Plaćanje je izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje karticama: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Diners, Discover

blankblankblank

6.1.4. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihod platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kad ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikad ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.

Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pritom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi sladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanje stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanja ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments
While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card
data.

Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe. The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure
current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

6.2. Izvršenje plaćanja

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane dostavljača kurirske službe i/ili u momentu uplate na račun Prodavatelja.

6.3. Račun

Račun će biti priložen u paketu s Proizvodima osim ukoliko Kupac prilikom narudžbe izričito ne navede da mu se račun dostavi na drugi način. To može biti u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca kad  račun može biti poslan elektroničkom poštom na e-mail adresu kupca ili poštom na kućnu adresu.

 1. REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA – uvjeti korištenja

7.1. Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koju jamči proizvođač proizvoda.

7.2. Prigovori kupaca

Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja – Ulica kralja Tomislava 5, 40000 Čakovec, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja info@hemphousecbd.eu. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor, Kupac je dužan navesti točne podatke za primitak odgovora.

 1. DOSTAVA – uvjeti korištenja

Putem www.hemphousecbd.eu moguća je kupnja i dostava proizvoda. Dostavu obavlja Prodavatelj angažiranjem renomirane dostavne službe.

Prodavatelj nije odgovoran za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik www.hemphousecbd.eu nije pročitao Uvjete kupnje.

8.1. Isporuka kupcu

Prilikom preuzimanja pošiljke Kupac ovjerava i potpisuje dostavnicu. Ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

8.2. Cijene dostave

U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

Cijena dostave uključena je u cijenu Proizvoda za sve narudžbe veće od 400,00 kn. U slučaju narudžbe Proizvoda vrijednosti manje od 400,00 kn dostava se naplaćuje prema važećem cjeniku.

8.3. Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

 • Provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
 • Obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

 

8.4. Krivo isporučen proizvod

Ukoliko je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je naručio odnosno kupio, Kupac ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

8.5. Primitak pošiljke

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču. Reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

8.6. Odbijanje preuzimanja pošiljke

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

8.7. Praćenje puta pošiljke

Dostavna služba putem elektroničke usluge omogućava praćenje puta pošiljke. Usluga praćenja puta pošiljke omogućuje pošiljatelju i primatelju da u svakom trenutku dobiju informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa.

 1. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA – uvjeti korištenja

9.1. Raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) radnih dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona te adresu elektroničke pošte. Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi ovdje.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 radnih dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

U slučaju nenamjernih pogrešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.hemphousecbd.eu, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

9.2. Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac nema pravo na raskid Ugovora ako je:

 • Predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • Ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen;
 • Ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • Ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 • Ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

 

9.3. Pravo na povrat proizvoda

Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u roku od osam (8) radnih dana od dana dostave, u slučaju:

 • Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
 • Kada je isporučen Proizvod oštećen, neispravan ili ima nedostatke.

9.4. Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da se ne oštete uobičajenom manipulacijom u transportu odnosno dostavi. Paketi mogu sadržavati razne vrste zaštitnih materijala za sprječavanje loma (stiropor, spužva, papir i/ili slično). U svim slučajevima kada Kupac obavlja povrat Proizvoda Prodavatelju po bilo kojoj osnovi, Proizvod/Proizvode koje vraća dužan je vratiti kompletne, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu: Hemp house j.d.o.o., Ulica kralja Tomislava 5, 40000 Čakovec.

Ukoliko Kupac Proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u roku od 8 radnih dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba ne može biti vraćena dostavnom službom angažiranom od strane Prodavatelja, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 radnih dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

9.5. Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom ili zamjenom opravdan, Prodavatelj će na temelju tog zahtjeva Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom roku od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili korištenja, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te Kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi. Kupac je dužan to prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) radnih dana. U tom slučaju, Kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja.  Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) radnih dana od zaprimanja krivo isporučenog artikla.

 1. RASPRODANI ARTIKLI – uvjeti korištenja

10.1. Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli

U pojedinačnim slučajevima (npr. zbog velike potražnje), moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće biti u mogućnosti isporučiti. Odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomično rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektroničke pošte ili telefonom. U tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. IZMJENE OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA I OSTALE ODREDBE

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su obavezni prilikom svakog korištenja Internet stranice ili on-line kupovine provjeriti važeće Opće uvjete.

Za on-line kupovinu važeći su Opći uvjeti korištenja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Čakovcu.

Kopiranje dokumenata objavljenih na ovoj web stranici dozvoljeno je samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu.

 1. INTERNET STRANICE TREĆIH OSOBA – uvjeti korištenja

Internet stranica Prodavatelja može sadržavati podatke, dokumente, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Te internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja te stoga Prodavatelj nema nadzor nad sadržajima istih. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost sadržaju Internet stranica trećih osoba, kao i zbog proizvoda ili usluga koji su se stekli putem tih trećih stranica. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko Korisnik posjećuje i koristi te stranice.

Hemp House CBD Logo

Molimo potvrdite da ste punoljetni klikom na "Imam 18+" ili ukoliko niste, kliknite na izlaz.